Nieuws

Stichting Move

Stichting Move koppelt een commissie van 4-6 studenten aan een basisschool klas (bovenbouw) in een minder bedeelde wijk in Groningen. Samen gaan zij in een periode van zes maanden een project opzetten om de wijk een boost te geven. De studenten hebben hierbij de rol van projectleider en de kinderen zijn creatief leider.

Het doel van het project is enerzijds om kinderen te laten inzien dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op hun directe leefomgeving. Wij willen hen laten inzien dat als zij ideeën hebben, dat ze dit ook echt kunnen realiseren en op die manier zelf de verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dit sluit goed aan op actief burgerschap / burgerschapsvorming. Anderzijds willen wij twee verschillende groepen bij elkaar brengen, namelijk de studenten en de kinderen uit deze wijken. Vaak komen deze twee groepen uit een ander sociaal-economisch milieu en door dit project willen wij die kloof verkleinen en beide groepen laten kennis maken met elkaars leefwereld. 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen