Commissie van Voorzitters

Driemaal per jaar evalueren de voorzitters van de interne commissies, met de bestuursvoorzitter, over de samenwerking en het contact met de intern coördinator. Naar aanleiding hiervan kan het dagelijks bestuur, indien nodig, maatregelen nemen om het contact en de samenwerking te verbeteren. De bestuursvoorzitter zal binnen een week met de intern coördinator deze gesprekken evalueren en indien nodig vervolgstappen ondernemen. De inbreng vanuit de voorzitters van de interne commissies blijft op aanvraag en is ten allen tijde vertrouwelijk. 


Logo_LeBaso_2016_NIEUW2_400b.png