Raad van Toezicht

Eén van de organen die binnen studievereniging Le Baso valt is de Raad van Toezicht (RvT). De RvT voert een ondersteunende en controlerende functie uit op het bestuur, dit om de continuïteit van de studievereniging te garanderen. De RvT vergadert minimaal viermaal per jaar gezamenlijk. Dit orgaan komt op voor de belangen van de leden, maar is geen direct aanspreekpunt voor deze leden. Na een half jaar vindt er een evaluatie plaats tussen de RvT en het bestuur. Hierbij wordt er gekeken naar de samenstelling en invulling van de RvT en of deze het beoogde doel haalt.Logo_LeBaso_2016_NIEUW2_400b.png