SollicitatieCommissie

De sollicitatiecommissie verenigingsbestuur kiest het nieuwe verenigingsbestuur voor het komende collegejaar. Deze commissie neemt de sollicitaties af en wijst functies toe aan de gekozen leden. De commissie bestaat uit drie leden. Deze leden worden aangedragen door het bestuur en de RvT. Vervolgens stemmen de leden op de algemene ledenvergadering (ALV) over de toetreding van deze personen in de commissie. Bij eventuele verwerping door de ALV van één of meerdere aangedragen personen voor de sollicitatiecommissie verenigingsbestuur zal de ALV ter plekke invulling geven aan de sollicitatiecommissie door uit op de ALV aanwezige leden te kiezen en daarover te stemmen.


Logo_LeBaso_2016_NIEUW2_400b.png