FeestCommissie

De Feestcommissie is verantwoordelijk voor de maandelijkse borrels/feesten. Zij zijn verantwoordelijk voor het thema, de promotie en zijn aanwezig op de avond zelf. Tijdens de borrels en de feesten zorgt de Feestcommissie ervoor dat elk lid een bandje krijgt wanneer zij hun naam en een handtekening plaatsen op de ledenlijst. Het controleren op lidmaatschap en de eventuele betalingen voor niet-leden vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de Feestcommissie.

​Voor contact kunt u mailen naar feest@lebaso.nl


FeestCommissie '22-'23

Sophie van der Haar Voorzitter
Sandra van der Heide Secretaris
Laura Janssen Penningmeester
Sanne Kampherbeek Algemeen Lid
Marco Groenbroek Algemeen Lid