Geschiedenis

Op 7 december 2007 is er door de toenmalige dean van de Pedagogische Academie, Manon Ketz, besloten om samen met enthousiaste studenten een studievereniging te realiseren. Voor hen was het de eerste keer dat ze een dergelijk project uitvoerden. Met tegenslagen en overwinningen werd er in het jaar 2008 hard gewerkt om alles op orde te krijgen. Statuten, begrotingen, planningen en nog vele andere officiële stukken dienden gecreëerd en gerealiseerd te worden. Dit heeft geleid tot een officiële start in het studiejaar 2008 -2009. Dit gebeurde, met de hulp van Anke Mulder, door Jelmer van der Toorn, Nienke Pols en Cristina Voicu, Geartje Spoor en Martijn Dekkers. Alle stukken werden in dat jaar door de notaris beoordeeld en vastgesteld. Dit was het begin van de vereniging. Dit bestuur werkte hard voor de eerste leden. Na hun bestuursjaar lieten Nienke en Jelmer nog meerdere malen van zich horen. Zij bleven als oprichters nog enkele jaren actief betrokken.

In het studiejaar 2009 – 2010 namen Marlieke de Vries, Nicole Rijnvis, Boudewijn Vonck, Zita Vermesi en Nienke Hakkenes de bestuursfuncties over. In dit jaar is hard gewerkt om de vereniging naamsbekendheid te geven en dit heeft geresulteerd in een behoorlijke ledengroei en een feestcomissie. Tevens werden dit jaar tal van activiteiten verzorgd. Onder andere borrels, een lezing en een workshop. Het bestuur werkte goed samen en pakte alles gezamenlijk op. Dit zorgde voor korte lijnen, waarbij iedereen invloed had.

In het studiejaar 2010 – 2011 werden de functies overgedragen aan Fennechien Schuil, Maaike Versloot, Marjet Janssen en Danny Erenstein. Ze hebben met succes Le Baso een frisse, gezellige, duidelijke en vooral herkenbare huisstijl gegeven. In dit jaar is ook het ledenaantal verdubbeld. Dit resulteerde in een heleboel actieve leden verspreid over meerdere commissies. Een gala-, sport-, sponsor-, activiteiten- en kascommissie werden opgezet. Er zijn veel geslaagde borrels, studiegerelateerde- en sportactiviteiten georganiseerd die druk werden bezocht. Ook werden voor docenten meerdere activiteiten georganiseerd. Dit zorgde voor een grotere betrokkenheid binnen de gehele Pedagogische Academie.

In het studiejaar 2011 – 2012 hebben Sabine van Dam, Davide Elinga, Thomas den Daas, Robert Kuipers en Kristy Boeykens plaats genomen in het bestuur van Le Baso. Er is een reiscommissie opgericht om een meerdaagse activiteit te organiseren, daarnaast is er nog een multimediacommissie opgericht die het prachtige blad ‘Krijtschrift’ heeft gemaakt.  Verder heeft het bestuur structureel feesten en borrels georganiseerd. Naast de geslaagde feesten en borrels, werden er ook geslaagde lezingen, workshops, sportieve activiteiten en een gala georganiseerd. Ook is de ledenpas geïntroduceerd. De leden kunnen op vertoon van de pas korting krijgen bij verschillende sponsoren.

In het studiejaar 2012 – 2013 hebben Ellen Eggens, Lisanne Bergstra, Marije Bosman en Nadie Degenhart plaats genomen in het bestuur van Le Baso. Helaas heeft Ellen na een half jaar haar bestuurstaken neer moeten leggen. Het overige bestuur heeft allemaal hun uiterste best gedaan om het jaar tot een succesvol einde te brengen. Zo is er bijvoorbeeld een overzichtelijke website in het leven geroepen en is er een Facebook pagina voor het lustrum gekomen.

Het zesde bestuur van Le Baso bestond uit Deniece Kouseband, Maura de Haan en Elvera Hof. Dit bestuur nam in het studiejaar 2013 -2014 plaats.  Na dat jaar heeft de vereniging 2 stille jaren gehad, maar hebben ze het stokje in 2016 kunnen overgeven aan het zevende bestuur.

Het zevende bestuur van Le Baso bestond uit Sebastiaan Alting van Geusau, Jens Boneschansker, Elsemieke Grave, Berber Jellema en Lauren de Gier. Het zevende bestuur nam in het studiejaar 2016-2017 plaats. De vereniging had twee stille jaren gekend en het bestuur had veel zin om de vereniging weer nieuw leven in te blazen. Wel realiseerden ze zich dat het een grote klus was, maar dit weerhield hen niet om de vereniging weer op de kaart te zetten. Het bestuur heeft vele succesvolle activiteiten, borrels, workshops en cursussen aangeboden aan de leden. Met 214 nieuwe leden is de vereniging klaar voor de toekomst.​

Het achtste bestuur van Le Baso bestond uit Tiemen Dijk, Dagmar Boersma, Saskia van Niekerk, Kay Peters en Jordy Hospers. Dit bestuur nam plaats in het studiejaar 2017 - 2018. Tijdens dit studiejaar vierde Le Baso haar tien jarig jubileum. Daarnaast hield het bestuur zich bezig met het waarborgen van de continuïteit van de vereniging en het aanleggen van een huishoudelijk reglement. Vol enthousiasme ging het bestuur dit studiejaar aan de slag om de stijgende lijn van de studievereniging voort te zetten. Helaas hebben Tiemen Dijk en Dagmar Boersma na enige tijd hun taken neer moeten leggen.

Het negende bestuur van studievereniging Le Baso heeft zitting genomen in verenigingsjaar 2018-2019 en bestond uit Ewoud van der Raad, Titia Dijkema, Friso de Jong, Gwendolin van Schaik en Sanne Meendering. Helaas heeft Gwendolin van Schaik in april 2019 haar taken neer moeten leggen en overgedragen aan Ewoud van der Raad. Het negende bestuur heeft zich gericht op de basis van de vereniging te verstevigen. Zo is er een Huishoudelijk Reglement aangelegd die de statuten moeten ondersteunen. Ook heeft studievereniging Le Baso vanaf verenigingsjaar ’18-’19 een huisstijl gekregen waarmee de continuïteit en naamsbekendheid van de vereniging vergroot wordt. Het negende bestuur heeft naast het verstevigen van de basis ook de diversiteit van activiteiten vergroot. Zo heeft er in verenigingsjaar ’18-’19 een buitenlandse reis plaatsgevonden naar Krakau, een symposium, diverse workshops en docenten activiteiten.

Het tiende bestuur van studievereniging Le Baso bestond uit Dionne van der Veen, Iris Splinter, Rob van de Langenberg en Renate Kok. Het tiende bestuur heeft zich gericht op de promotie van de vereniging om de naamsbekendheid te vergroten. Ook hebben zij de buitenlandse reis voortgezet en hebben zij een binnenlandse reis georganiseerd, deze kon door COVID-19 niet door gaan.  Aan het einde van het jaar heeft het bestuur een Almanak uitgebracht voor alle actieve leden van de vereniging. Het tiende bestuur kijkt terug op een leuk en succesvol jaar ondanks de wending die het coronavirus met zich heeft meegebracht.

Het elfde bestuur der studievereniging Le Baso bestond uit Gijs Boelens, Mandy Nieuwold en Iris Splinter. Dit bestuur nam plaats in het studiejaar 2020-2021. In dit studiejaar lag het maken en laagdrempelig houden van het contact tussen het elfde bestuur en de leden van de vereniging de prioriteit. In dit studiejaar werden activiteiten georganiseerd die zowel fysiek als online plaats hebben gevonden in verband met Covid-19. Het elfde bestuur wilde de betrokkenheid van studenten van de verkorte pabo vergroten en actieve leden gedurende het hele studiejaar gemotiveerd houden. Om de betrokkenheid te behouden en te vergroten, heeft het bestuur een commissie opgericht die de merchandise uit heeft gebreid en maandelijkse vlogs heeft gemaakt waarin sfeerimpressies van de afgelopen maand werden getoond en tevens op de komende maand wordt vooruitgeblikt.

Het twaalfde bestuur der studievereniging Le Baso bestond uit Bo van Soest, Sanne van der Schaar, Anneke de Vegt, Mandy Nieuwold en Anouk de Weme. In dit studiejaar lag de focus op het herstellen van de schade die de coronacrisis met zich mee heeft gebracht. Het twaalfde bestuur heeft dit gerealiseerd door het ledenaantal te verhogen, de fysieke activiteiten/borrels weer op te pakken en de promotie/merchandise uit te breiden. Dit realiseerde het twaalfde bestuur door fysieke activiteiten te organiseren, het kantoor toegankelijk stellen voor huidig en aspirant-leden, twee nieuwe commissies op te stellen, de sociale media actief op te pakken en de huisstijl bij de sociale media te betrekken.

Het dertiende bestuur der studievereniging Le Baso bestond uit Rients Silvius, Jeanne Kuipers, Isa Nijhuis, Rixte Plat en Kim Glastra. Dit bestuur nam plaats in studiejaar 2022-2023. Het dertiende bestuur heeft zich gericht op het vergroten van de naamsbekendheid, dit heeft het dertiende bestuur gerealiseerd door zich actief in te zetten om nieuwe leden te werven en actief gebruik te maken van haar sociale media kanalen. Tevens heeft het dertiende bestuur het vijftienjarig jubileum (derde lustrum) van studievereniging Le Baso gevierd.