IntroductieCommissie

De IntroductieCommissie organiseert het introductiekamp voor eerstejaars studenten in samenwerking met de PA. Tijdens de introductieweek worden veel nieuwe leden geworven door de introductiecommissieleden en door het dagelijkse bestuur. Een maand na het introductiekamp wordt er een reüniefeest georganiseerd voor alle eerstejaars pabo-studenten. 

Voor contact kunt u mailen naar introductie@lebaso.nl


Programmaboekje introductiekamp 2019-2020 is te vinden door te klikken op de foto. 

SID_6185.jpg


Commissie aan het woord:

Mijn naam is Jesse Louissen en ik ben voorzitter van de introductiecommissie. Wij als introductiecommissie willen de nieuwe studenten die zich aangemeld hebben voor de PABO een onvergetelijke eerste week bezorgen en ze inkijk geven in hoe het er op de PABO aan toe gaat. Dit doen wij door een zo leuk mogelijk introductiekamp te organiseren. Dit doen we dit jaar met zijn vierentwintigen. Onze plannen voor dit jaar zijn om het introductiekamp nog weer leuker te maken

dan vorig jaar! Maar dat spreekt uiteraard voor zich. Ook gaan we er dit jaar weer voor zorgen dat iedereen zich vanaf dag één thuis voelt op de pabo.

Ik heb gekozen voor de introductiecommissie, omdat je met heel veel mensen in een grote groep het introductiekamp gaat organiseren. Het leek me erg gezellig om met zijn allen een zo leuk mogelijk introductiekamp te verwezenlijken. Ik wil de nieuwe studenten een onvergetelijke week bezorgen net als ik heb gehad 

Jesse Louissen

Voorzitter IntroductieCommissie '18-'19

IntroductieCommissie '18-'19

Jesse Louissen Voorzitter
Marjon Arends Vice-voorzitter
Renate Kok Secretaris
Marieke van der Molen Penningmeester
Celine Verduijn Algemeen Lid
Willeke Hagenbeek Algemeen Lid
Stefan Peeks Algemeen Lid
Esmeé Kooistra Algemeen Lid
Caesar de Jong Algemeen Lid
Erwin Feenstra Algemeen Lid
Gerben de Vries Algemeen Lid
Judith Enting Algemeen Lid
Laura Kaspers Algemeen Lid
Judith Knolhoff Algemeen Lid
Julia Oolders Algemeen Lid
Kay Peters Algemeen Lid
Kevin Wolthuis Algemeen Lid
Luuk Zwiers Algemeen Lid
Manon van der Klei Algemeen Lid
Marisca Marskamp Algemeen Lid
Myrthe Talsma Algemeen Lid
Sterre Buitenhuis Algemeen Lid
Wieke van Faassen Algemeen Lid