KasCommissie

De KasCommissie van Studievereniging Le Baso is verantwoordelijk voor het controleren van de begroting, de halfjaarlijkse resultatenrekening en de jaarrekening. De commissie kijkt aan de hand van facturen en bankafschriften of alle inkomsten en uitgaven op de juiste manier geregistreerd, verwerkt en geboekt zijn. Hierbij wordt volledige openheid van zaken verwacht. Elke uitgave moet verantwoord kunnen worden. De kascommissie geeft tijdens de algemene ledenvergadering de bevindingen en verbeteringen door aan het bestuur, welke vervolgens verbeterd zullen worden. De kascommissie kan de algemene ledenvergadering adviseren om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid. 


Logo_LeBaso_2016_NIEUW2_400b.png