WorkshopCommissie

De WorkshopCommissie is in studiejaar 2022-2023 voor het eerst aangesteld en is dus nog redelijk nieuw. Deze commissie gaat zich dit jaar opnieuw richten op de educatieve invalshoek van de vereniging.

De WorkshopCommissie zal twee workshops organiseren. De workshop zal aansluiten bij de interesses van de leden. Tevens zal de WorkshopCommissie helpen bij het organiseren van het jaarlijkse symposium en ontwikkelt de WorkshopCommissie de Almanak. De intern coördinator is het eerste aanspreekpunt voor deze leden.

Wij kijken uit naar een leerzaam, maar ook een gezellig jaar!


WorkshopCommissie '23-'24

Femke Spijksma Voorzitter
Bram Apotheker Secretaris
Rixte Plat Penningmeester

Voor verdere contact kunt u een mail sturen naar workshop@lebaso.nl